Refundacja

Minister Finansów umożliwił odzyskanie części wydatków poniesionych na zakup kas fiskalnych. Jest to 90% ceny netto kasy, nie więcej jednak, niż 700 zł.

Refundacja dotyczy wyłącznie zakupu kas on-line przez:

  • przedsiębiorców rozpoczynających ewidencję za pomocą kas fiskalnych
  • przedsiębiorców zobligowanych ustawowo do wymiany posiadanych kas na urządzenia on-line (patrz Branże Wrażliwe 2)

Refundacji udziela się pod pewnymi warunkami:

  • nie można trwale zaprzestać używania kasy przed upływem trzech lat od momentu rozpoczęcia ewidencji tą kasą
  • należy zapewnić połączenie kasy z Centralnym Repozytorium Kas
  • należy dokonywać wymaganych przeglądów technicznych

W przypadku niedotrzymania tych warunków należy oddać refundację z należnymi odsetkami.

Zainteresowanych głębiej tą problematyką zapraszamy do analizy stosownego rozporządzenia Ministra Finansów (w dziale Akty Prawne) lub do kontaktu z naszym biurem.