BW2

Wykaz tzw.Branż Wrażliwych zobowiązanych do wymiany kas na kasy online (na podst. art.145b Ustawy o vat)

1) zobowiązani do wymiany do dnia 31 XII 2019

  • a) świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • b) sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2) zobowiązani do wymiany do dnia 30 VI 2020r.

  • a) świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania (hotele, pensjonaty, domy wczasowe)
  • b) sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych zwęgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3) zobowiązani do wymiany do dnia 31 XII 2020r. 

świadczenia usług:

  • a) fryzjerskich,
  • b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • c) budowlanych,
  • d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • e) prawniczych,
  • f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.