AKTY PRAWNE

Kasy rejestrujące z pamięcią fiskalną (zwane w skrócie kasami fiskalnymi) są w Polsce narzędziem kontroli podatników przez aparat skarbowy i w związku z tym podlegają dokładnym regulacjom prawnym w określonym w „Ustawie o podatku od towarów i usług” (Dz.U. nr 54 poz. 535 z 2004 r.) i wynikającym z niej rozporządzeniami Ministra Finansów.
W sprawach miar urzędem nadzorującym jest Główny Urząd Miar, za funkcjonowanie Systemu Oceny Zgodności odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki.

W celu ułatwienia dostępu do tych informacji zostały one zebrane w tym oto dziale. Dostępne dokumenty są w formacie pdf, do ich odczytania niezbędna jest przeglądarka plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader acrobat reader).

 

Załączniki