Kto i kiedy

Generalnie do stosowania kas rejestrujących z pamięcią fiskalną do ewidencji sprzedaży zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz odbiorców indywidualnych (Art. 111 Ustawy o podatku od towarów i usług).

Generalnie należy zacząć używać kasę po upływie dwu miesięcy od miesiąca, kiedy przekroczyło się kwotę sprzedaży (dla odbiorców indywidualnych) w wysokości 20 tys. zł.

Minister może na określony czas zwolnić określone grupy podatników z obowiązku „kasowego”. Aktualna lista zwolnionych jest w załączniku niżej.

Z drugiej strony jest pewna liczba rodzajów działalności, kiedy stosowanie kas wymagane jest od pierwszej transakcji sprzedaży (nie od momentu rozpoczęcia działalności). U nas nazywamy te działalności Branże Wrażliwe 1 (BW1). Aktualna lista jest tu.

W związku z wprowadzeniem kas łączących się z Centralnym Repozytorium Kas (w pewnym uproszczeniu: Serwery Urzędu Skarbowego) Minister Finansów uznał pewne branże za zobowiązane do wymiany posiadanych kas na kasy repozytoryjne (zwane w uproszczeniu online). Lista tych rodzajów działalności (zwanych u nas Branże Wrażliwe 2) znajduje się tu.

Powyżej użyłem kilka razy „generalnie” – w przepisach jest wiele zastrzeżeń, wyjątków odwołań do innych aktów prawnych, dlatego w przypadku wątpliwości chętnie odpowiemy na Twoje pytania: kontakt do nas jest na dole strony.