Aktualności

Oświadczenia pracowników obsługujących kasy fiskalne

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 2019-04-30 w sprawie kas rejestrujących zobowiązano przedsiębiorców do oficjalnego zapoznania (przeszkolenia) osób obsługujących kasy fiskalne z zasadami poprawnej (zgodnej z przepisami) pracy. Zapoznanie ma być potwierdzone podpisaniem odpowiedniego oświadczenia, w dwu egzemplarzach: dla pracownika i dla przedsiębiorcy. Osoby pracujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia (1 maja 2019) powinny złożyć oświadczenie do dnia 31 maja 2019r. Wzór oświadczenia w formie pdf jest w załącznikach niżej.
Zmiana tabeli stawek vat.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 2019-04-30 w sprawie kas rejestrujących zawarto bezwzględny wymóg stosowania nowej kolejności stawek w tabeli vat. Kolejność opisana w tym rozporządzeniu jest inna niż wymagana dotychczasowymi przepisami.
Ma ona być następująca: 23%, 8%, 5%, 0 %, st.zwol., zero tech, rezerwa.
Zmiana ta nie wpłynie na wartość wyliczanych przez kasę podatków.
Zmiana dotyczy wszystkich wprowadzanych i już funkcjonujących urządzeń fiskalnych, zarówno ogólnego przeznaczenia (kas i drukarek fiskalnych) jak i kas specjalizowanych (taksometry, bileterki) - należy przeprowadzić ją do 31 lipca 2019r. W zależności od rodzaju i modelu urządzenia jej wykonanie może być mniej lub bardziej skomplikowane.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura celem dokonania wymaganych zmian lub kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty serwisanta.
Komunikat w sprawie kas on-line

Po wielu przymiarkach nareszcie została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy - Prawo o miarach wprowadzająca kasy rejestrujące wysyłające dane o sprzedaży do serwerów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zwane kasami on-line. Wchodzi ona w życie 1 maja 2019r. Do pełnego obrazu problematyki kas fiskalnych brakuje jeszcze rozporządzeń Ministra Finansów o szczegółowych zasadach stosowania kas i o szczegółowych zasad odliczeń części wydatków na zakup kas. Sadzimy, że ich ukazanie się jest kwestią kilku dni. Aktualizacja: zostały uchwalone i są na naszej stronie w zakładce "Akty prawne".
Sama ustawa już sporo wyjaśnia. Poniżej zamieszczone są fragmenty ujednoliconego tekstu Ustawy (o VAT) dotyczące kas fiskalnych. Dla umożliwienia pełniejszego zrozumienia zmian nowe treści napisane są czerwoną czcionką, a usunięte - niebieską.